Customer Reviews
Cart: 0 Item(s): $0.00

Basketball Mom Sequins

Basketball Mom Sequins

Man. #:
11636-39
Type:
Sequins
Sizing Info:
11" x 7.5"
Application:
Lights/Darks
Ink Type:
Sequins
Item #:
A2868C
Review to get 200 PW Reward Points (Up to 600 Points)

Availability: In stock

1 2-5 6-11 12+
$5.29 $4.99 $4.54 $3.99
or Clear Form
 • Details
 • Instructions
 • Reviews
 • Product Details

 • Sequins Application Instructions

  1. Pre-press garment; 5-7 seconds.
  2. Peel the white sheet and discard.
  3. Place sticky side down on the garment.
  4. Set pressure at heavy.
  5. Set temperature at 350 degrees Fahrenheit.
  6. Print 10 seconds.
  7. Peel warm (about 3-4 seconds), in one continuous, smooth motion.
 • Customer Reviews

  Rate or review to get 200 PW Reward Points(What is this?)
  તમે à Review by Martha
  Value
  Quality
  Price
  તમે બ્રિન્દા આભાર. હું તમને સમય બનાવે છે અને રસ અમારા ઓળખાણ ચાલુ રાખવા માટે આવી રહી હોય અને àÃÂøંª ÂªÂªÃ Â«Â‚ર્ ª£àªªàª£à«‡ કોઈને જેમની સાથે હું મને આ જગ્યામાં બેઠક સંબંધ હોય આનંદ પ્રશંસા (Posted on 12/29/16)